Vedení sboru

Sbor BJB v Kroměříži je veden biblickým staršovstvem (1. Tim 3,1-7 a Titovi 1,5-9).

Alois Klepáček (kazatel)

Slouží v Kroměříží od roku 2006. Vystudoval Evangelikální teologii a misii na Univerzitě
Mateja Bela v Bánské Bystrici a a nyní pokračuje ve studiích na European Bible Training
Center v Berlině. Se svou manželkou Marií mají dvě dcery.

 

 

Lance Roberts (pomocný pastor)

Slouží v Kroměříží od roku 2008 a v České republice od roku 2001. Je absolventem
Liberty University (B.S.) a The Master's Seminary (M.Div., D.Min.). Se svou manželkou
Sandy mají čtyři děti. Lance je také ředitelem Českého biblického institutu, který má své sídlo v tomto sboru (www.cbikromeriz.cz)

Bratr Roberts je autorem knihy: Co očekávat od svého pastora (Didasko, 2014).

Jste zde: Úvod O nás Vedení sboru